W piątek Główna Komisja Wyborcza rozlosowała w Sejmie numery list wyborczych wśród partii politycznych, które wezmą udział w wyborach samorządowych 3 marca tego roku.
Wśród partii rozlosowano 15 numerów spośród 23. Pozostałe 8 numerów w następnym tygodniu rozlosują  komitety wyborcze.

Numer 1 przypadł partii „Porządek i Sprawiedliwość”. Ostatni numer 23 przypadnie jednemu z komitetów wyborczych.

W wyborach samorządowych Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin wystartuje pod numerem 17. W imieniu partii losy ciągnęła wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR Maria Rekść.

Aliansowi Rosjan przypadł numer 13.

Jeśli AWPL-ZChR i AR utworzą koalicję mniejszości narodowych, to koalicja będzie musiała wybrać jeden z dwóch numerów – 13 lub 17.

Numery list wyborczych:

Lista nr 1 – Porządek i Sprawiedliwość
Lista nr 2 – Związek Rolników i Zielonych
Lista nr 4 – Partia Socjaldemokratyczna
Lista nr 5 – Partia Zielonych
Lista nr 6 – Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci
Lista nr 7 – Związek Wolności (Liberałowie)
Lista nr 8 – Socjaldemokratyczna Partia Pracy
Lista nr 10 – Ruch Liberalny
Lista nr 12 – Partia Pracy
Lista nr 13 – Alians Rosjan
Lista nr 16 – Partia Chrześcijańskiej Demokracji
Lista nr 17 – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin
Lista nr 18 – Partia Centrum
Lista nr 21 – Partia „Młoda Litwa”
Lista nr 22 – Partia Narodowców i Republikanów.

Numery 3, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 23 rozlosowane zostaną w następnym tygodniu wśród komitetów wyborczych.

Wybory samorządowe odbędą się 3 marca.

2019-01-18