Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin swoją uczciwą i rzetelną działalnością zasłużenie cieszy się ogromnym autorytetem na Wileńszczyźnie i w całym kraju. Na ugrupowanie oddają swój głos nie tylko Polacy czy przedstawiciele innych mniejszości narodowych: Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy i inni. Ale też coraz więcej Litwinów popiera AWPL-ZChR za uczciwą politykę oraz pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

W wyborach samorządowych AWPL-ZChR wspólnie ze Związkiem Polaków na Litwie, Stowarzyszeniem Nauczycieli szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców, wieloma innymi organizacjami polskimi, a także we współpracy z organizacjami innych mniejszości narodowych i wspólnotami litewskimi wystawiła aż 10 list wyborczych w samorządach m. Wilna, m. Wisagini, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, szyrwinckiego, elektreńskiego, jezioroskiego i ignalińskiego. Wytypowano także kandydatów w bezpośrednich wyborach merów w 7 samorządach. Ogółem na listach AWPL-ZChR figurują nazwiska 337 osób znanych i szanowanych w swych środowiskach. Są to samorządowcy, merowie, wicemerowie, posłowie, nauczyciele, ludzie kultury, rolnicy, agronomowie, inżynierowie, lekarze, liderzy organizacji społecznych i wspólnot lokalnych oraz spora grupa młodzieży do lat 30, ogółem 22 osoby. Wśród kandydatów są osoby 7 narodowości: Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Ukraińcy, 209 kobiet oraz 128 mężczyzn.

Szanowni wyborcy!

Do ostatecznego zatwierdzenia list kandydatów jest niezbędne zebranie podpisów wyborców popierających AWPL-ZChR.

W rejonach należy zebrać kilkaset podpisów, w Wilnie  1720. Podpisy będą zbierane w wersji papierowej oraz internetowej.

Prosimy o złożenie podpisu za pośrednictwem elektronicznego systemu rinkejopuslapis.lt pod poniższym linkiem:

https://www.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-sarasu-ir-kandidatu-iskelimo-paremimas/-/pasirasymas/9946

Uprzejmie dziękujemy za wsparcie!


KANDYDACI Z RAMIENIA

AWPL-ZCHR W BEZPOŚREDNICH WYBORACH MERÓW


REJON WILEŃSKI


Maria Rekść – 1956 r. ur., mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR i prezes Oddziału Rejonu Wileńskiego, członkini Zarządu Głównego ZPL;


REJON SOLECZNICKI


Zdzisław Palewicz – 1961 r. ur., mer Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR i prezes Oddziału Rejonu Solecznickiego, członek Zarządu Głównego ZPL;


MIASTO WILNO


Edyta Tamošiūnaitė – 1976 r. ur., wicemer Samorządu m. Wilna, wiceprezes Rady Naczelnej ZPL, wiceprezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL;


REJON TROCKI


Jarosław Narkiewicz – 1962 r. ur., poseł na Sejm RL, członek Zarządu Głównego ZPL, prezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR


REJON ŚWIĘCIAŃSKI


Zbigniew Jedziński – 1959 r. ur., poseł na Sejm RL, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR i prezes Oddziału Rejonu Święciańskiego, członek ZPL;


REJON SZYRWINCKI


Rasa Tamošiūnienė – 1970 r. ur., dyrektor Podbrzeskiego Domu Opieki Socjalnej,  przewodnicząca Komisji Nadzorczej AWPL-ZChR, radna Samorządu Rejonu Szyrwinckiego, członkini ZPL;


REJON JEZIOROSKI


Sergej Szepliakow – 1985 r. ur., kierownik wykonawczy Ignalińskiej Jądrowej Elektrowni, członek ZPL.


LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU REJONU WILEŃSKIEGO Z RAMIENIA

AWPL-ZCHR

 

 1. Maria Rekść – 1956 r. ur., mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR, prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, członkini Zarządu Głównego ZPL;
 2. Robert Komarowski – 1981 r. ur., wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek Rady Naczelnej ZPL, członek AWPL-ZChR w Niemenczynie;
 3. Teresa Dziemeszko – 1963 r. ur., wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, członkini Rady Naczelnej ZPL;
 4. Tatjana Markowa –1952 r. ur., kierownik Wydziału Nauczania Początkowego w Grygajciach, radna samorządu rejonu wileńskiego;
 5. Renata Sobieska –1984 r. ur., asystentka posła do Parlamentu Europejskiego, radna samorządu rejonu wileńskiego, sekretarz Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członkini Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
 6. Elwira Lepiłowa –1952 r. ur., radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini Stowarzyszenia „Macierz szkolna”;
 7. Stanisław Adamajtis –1955 r. ur., wicedyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członek ZPL;
 8. Edmund Szot –1950 r. ur., członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, sekretarz Klubu Weteranów Armii Krajowej, członek ZPL;
 9. Aleksander Stankiewicz – 1947 r. ur., radny samorządu rejonu wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, prezes Koła ZPL w Ojranach;
 10. Marlena Paszkowska – 1995 r. ur., dziennikarka Radia Wilno, wiceprezes Koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna”;
 11. Lucjana Binkiewicz – 1952 r. ur., członkini Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie, członkini kół AWPL-ZChR i ZPL w Pogirach, członkini Lokalnej Grupy Działania Rejonu Wileńskiego;
 12. Anton Feliks Stankiewicz – 1957 r. ur., dyrektor spółki „Naujasis Afas”, radny samorządu rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL-ZChR w Rukojniach, członek ZPL;
 13. Edyta Klimaszewska – 1973 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini Rady Naczelnej ZPL, członkini koła AWPL-ZChR w Bezdanach;
 14. Stanisław Zajankowski – 1961 r. ur. nauczyciel Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Kowalczukach;
 15. Tadeusz Andrzejewski – 1966 r. ur., asystent posła na Sejm RL, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej w Wilnie, członek koła ZPL w Grygajciach;
 16. Mirosława Klim – 1972 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie;
 17. Irena Karpawicziene – 1959 r. ur. nauczycielka Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, prezes Koła Stowarzyszenia „Macierz szkolna” w Niemenczynie, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Niemenczynie;
 18. Ana Miluszkiewicz – 1970 r. ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, prezes Koła Stowarzyszenia „Macierz szkolna” w Suderwi, radna samorządu rejonu wileńskiego, członek koła ZPL w Suderwi;
 19. Władysław Kondratowicz – 1972 r. ur., dyrektor departamentu Ministerstwa Komunikacji RL, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Niemieżu;
 20. Romalda Chmiel – 1964 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, członkini koła ZPL w Mejszagole;
 21. Beata Blażewicziene – 1974 r. ur., pracownik Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Czarnym Borze;
 22. Krystyna Boroszko – 1982 r. ur., kierownik kancelarii Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Miednikach;
 23. Lilija Ogint – 1972 r. ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rzeszy;
 24. Jurij Bartosewicz – 1968 r. ur., dyrektor spółki „Ramtomas”, członek ZPL;
 25. Alina Pietrowska – 1983 r. ur., studentka Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego, wielodzietna mama;
 26. Zygmont Żdanowicz – 1957 r. ur., asystent posła na Sejm RL, radny samorządu rejonu wileńskiego;
 27. Grzesław Stasewicz – 1984 r. ur., wicedyrektor ZSA „Niemenczyńska Służba Komunalna”, członek ZPL;
 28. Tomas Kostiuszewas – 1993 r. ur., student Wileńskiej Wyższej Szkoły Technologii i Układu Wnętrz, członek ZPL;
 29. Vanda Artimavičienė – 1965 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum św. R. Kalinowskiego w Niemieżu;
 30. Gediminas Janavičius – 1962 r. ur., zastępca kierownika Wydziału Rolnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego;
 31. Zinaida Mucharskaja – 1955 r. ur., przedstawicielka Wspólnoty Tatarskiej w Niemieżu;
 32. Danuta Radulewicz – 1973 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Zujunach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR w Zujunach;
 33. Oleg Shilko – 1989 r. ur., specjalista w Muzeum Władysława Syrokomli;
 34. Krystyna Najmowicz – 1967 r. ur., administrator Filii Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, prezes Koła ZPL i członkini koła AWPL-ZChR w Kowalczukach;
 35. Jelena Andrejewa – 1966 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Wołczunach;
 36. Dorota Baranowska – 1986 r. ur., psycholog Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach;
 37. Zinaida Draguniene – 1957 r. ur., pracownik socjalny Podbrzeskiego Domu Opieki Socjalnej;
 38. Wiktor Bojarowicz – 1979 r. ur., dyrektor spółki „Irzimas”;
 39. Renat Brałkowskij – 1983 r. ur., dyrektor spółki „Renmista”;
 40. Alina Śnieżko – 1982 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i ZPL w Mejszagole;
 41. Krystyna Dejnarowicz – 1968 r. ur., nauczycielka Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce, członkini Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”;
 42. Romuald Rakałowicz – 1984 r. ur., dyrektor spółki rolnej „Romualdo dvaras”;
 43. Honorata Romanowska – 1976 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie;
 44. Renata Starenkiene – 1983 r. ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Suderwie;
 45. Robert Polakowski – 1965 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie;
 46. Zinaida Gierasimowicz – 1961 r. ur., finansistka ZSA „Niemieska Służba Komunalna”;
 47. Tatjana Pakietur – 1971 r. ur., wychowawczyni Przedszkola w Niemenczynie, członkini ZPL;
 48. Renata Utowka – 1975 r. ur., nauczycielka w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członkini ZPL;
 49. Inesa Laurinawicziene – 1986 r. ur., księgowa w szpitalu klinicznym w Wilnie;
 50. Rimas Mokin – 1995 r. ur., student Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, wiceprezes Klubu Studenckiego „Juventa Wileńska”;
 51. Czesława Zadranowicz – 1989 r. ur., administrator w spółce „EBV finanse”, członkini zespołu „Iskry”, przewodnicząca wspólnoty młodzieżowej w Mickunach;
 52. Łucja Czecziotkiniene – 1985 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Wołczunach;
 53. Dominik Pocej – 1986 r. ur., dyrektor spółki „Eldomaksa”, członek Koła AWPL-ZChR w Kowalczukach, członek Koła ZPL w Kienie;
 54. Jolanta Szamatowicziene – 1983 r. ur., wychowawczyni Przedszkola w Niemenczynie;
 55. Stanisław Germanowicz – 1964 r. ur., pracownik Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie;
 56. Ewa Masłowska – 1990 r. ur., zarządca rejestru spółki „Willon”;
 57. Aleksandr Subotkiewicz – 1968 r. ur., nauczyciel w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie;
 58. Dariusz Subocz – 1992 r. ur., nauczyciel Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, członek kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Kowalczukach;
 59. Romuald Masiulaniec – 1982 r. ur., manager spółki „Eskofracht”, członek Koła AWPL-ZChR w Szumsku;
 60. Zofia Szocik – 1965 r. ur., specjalistka Społecznego Biura Zdrowia Samorządu m. Wilna;
 61. Andrzej Łoński – 1991 r. ur., administrator Filii Niemenczyńskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Bezdanach, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Niemenczynie;
 62. Waldemar Sudujka – 1992 r. ur., specjalista w spółce „Wurth”, członek Koła ZPL w Suderwi, członek Klubu Sportowego „Suderwa”.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU MIASTA WILNA

Z RAMIENIA 

AWPL-ZCHR

 1. Edita Tamošiunaitė – 1976 rok ur., wicemer Rady Samorządu m. Wilna, wiceprezes Rady Naczelnej ZPL,wiceprezes Oddziału ZPL m. Wilna;
 2. Zbigniew Maciejewski – 1960 rok ur., dyrektor Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, członek ZPL i AWPL-ZChR, starosta frakcji radnych AWPL-ZChR m. Wilna;
 3. Edyta Szyszko – 1982 rok ur., radna Samorządu m. Wilna, asystentka posła na Sejm RL, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna , wiceprezes koła ZPL w Grzegorzewie,
 4. Albert Narwojsz – 1985 rok ur., członek Rady Naczelnej ZPL, wicekomendant Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, członek AWPL-ZChR, wicedyrektor Administracji Samorządu r. Wileńskiego;
 5. Irena Litwinowicz – 1958 rok ur., nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, kierownik-reżyser Teatru Polskiego w Wilnie, była wieloletnia radna Samorządu m. Wilna;
 6. Tadeusz Ławrynowicz – 1959 rok ur., inżynier ZSA „Wileński Transport Publiczny”, wiceprzewodniczący Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, prezes koła ZPL „Nowy Świat”, były radny Samorządu m. Wilna;
 7. Mirosław Romanowski – 1970 rok ur., członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, kierownik Działu Usług Komunalnych Samorządu r. Wileńskiego;
 8. Renata Cytacka – 1975 rok ur., wiceprezes Rady Naczelnej ZPL, przewodnicząca Komitetu Komunalnych Usług Miejskich w Radzie Samorządu m. Wilna, asystentka europosła, była wiceminister Energetyki, członkini AWPL-ZChR;
 9. Jarosław Kamiński – 1965 rok ur., przewodniczący Komitetu Usług Socjalnych Rady Samorządu m. Wilna, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, były wicemer miasta Wilna;
 10. Artur Ludkowski – 1971 r., dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premiera ds. mniejszości narodowych, radny Samorządu m. Wilna, członek ZPL, były wicemer Samorządu m. Wilna,
 11. Danuta Narbut – 1973 rok ur., wicedyrektor Administracji Samorządu m.Wilna, prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich;
 12. Edward Trusewicz -1979 rok ur., wiceprezes Rady Naczelnej ZPL, asystent posła na Sejm RL, były wiceminister kultury;
 13. Grzegorz Sakson – 1975 rok ur., prezes Związku Prawników Polaków Litwy, , Przewodniczący Komitetu Rozwoju Miasta Rady Samorządu m. Wilna, członek AWPL-ZChR;
 14. Waldemar Szełkowski – 1971 rok ur., nauczyciel Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie, przewodniczący Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Wojskowej Garnizonu w Nowej Wilejce, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna;
 15. Henryk Kasperowicz – 1963 rok ur., dyrektor spółki „Baldų Studija”, kierownik zespołu „Zgoda” oraz prezes koła ZPL ,członek AWPL-ZChR;
 16. Beata Maluszycka – 1974 rok ur., członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, prezes koła ZPL w Zameczku, wicedyrektor Administracji Samorządu r. Wileńskiego;
 17. Robert Rackiewicz- 1992 rok ur., dyrektor spółki „Rejspa”, asystent europosła, członek AWPL-ZChR;
 18. Anżelika Zenowicz -1987 rok ur., pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego Pierwszej Pomocy Ratunkowej, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, członkini ZPL;
 19. Jerzy Zaranka – 1973 rok ur., kierownik departamentu spółki „Wileński Transport Publiczny”, członek AWPL-ZChR i ZPL;
 20. Janina Biersiekierska – 1951 rok ur., główna księgowa “Kuriera Wileńskiego“, prezes Koła ZPL Weteranów „Wilii”, członkini AWPL-ZChR;
 21. Iwona Czerniawska – 1979 rok ur., wicedyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 22. Bożena Klimeniuk – 1967 rok ur., starsza księgowa w spółce „Setvita“, członkini AWPL-ZChR;
 23. Regina Abłom – 1964 rok ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai), członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 24. Henryk Bielawski – 1962 rok ur., wicedyrektor Centrum Wielofunkcyjnego-Szkoły „Saulėtekio“;
 25. Jolanta Stankiewicz – 1971 rok ur., wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Źródełko“(Šaltinėlis),
 26. Ludmiła Kropienė – 1971 rok ur., wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Falka” (Bangelė);
 27. Marina Taraszkiewicz – 1963 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“ oraz ZPL;
 28. Teresa Andruszkiewicz – 1972 rok ur., nauczycielka Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, kierownik Zespołu „Świtezianka”, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“, członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Tańca;
 1. Dalia Gaurytė – 1967 rok ur. wicedyrektor Gimnazjum w Grzegorzewie;
 2. Aleksandra Kowalewska – 1976 rok ur., nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,
 3. Beata Bartoszewicz – 1980 rok ur., trener gimnastyki zdrowotnej w klubach sportowych Gym Plus“ i „Impuls“, członkini Wileńskiego Forum Rodziców Polskich;
 4. Żana Tseika – 1976 rok ur., logopeda w Żłobku-Przedszkolu „Sveikuolis“ członkini Stowarzyszenia „Słowiański Wieniec”;
 5. Jadwiga Ksiendzowa – 1957 rok ur., logopeda w Żłobku-Przedszkolu „Kluczyk“ (Raktelis), członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 6. Aleksandr Jakubowskij – 1969 rok ur., nauczyciel Gimnazjum w Grzegorzewie;
 7. Lila Mikonienė – 1973 rok ur., logopeda, nauczycielka klas początkowych Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, członkini ZPL;
 8. Teresa Halina Samsonow – 1965 rok ur, nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, aktorka Teatru Polskiego w Wilnie, prezes koła ZPL;
 9. Regina Filipowicz – 1979 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Wilia”, członkini ZPL;
 10. Anżela Petkunienė – 1977 rok ur., nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, członkini AWPL-ZCHR oraz SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 11. Waleria Skirtun – 1961  rok ur ., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 12. Wiesława Kodź – 1985 rok ur ., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai);
 13. Augustinas Vasiliauskas – 1988  rok ur ., sołtys w Nowej Wilejce;
 14. Renata Moroz – 1970 rok ur, nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Źródełko” (Šaltinėlis);
 15. Terenia Dzikiewicz – 1981 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Kasztan” (Kaštonas) w Wilnie ,członkini ZPL, członkini Komitetu Opieki nad Rossą;
 16. Łucja Minowicz – 1973 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna;
 17. Andżeła Maciulevičiene – 1971 rok ur, wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Wilia”, członkini ZPL;
 18. Krystyna Tomaszewicz – 1982 rok ur, sekretarz – zastępca dyrektora spraw gospodarczych Przedszkola „Kasztan” (Kaštonas) w Wilnie;
 19. Danuta Rodź -1966 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze”(Žaliakalnio), członkini ZPL, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 20. Lijana Marcinkiewicz – 1974 rok ur., nauczycielka Szkoły Przedszkola „Zielone Wzgórze” (Žaliakalnio), członkini ZPL oraz SNSzPL „Macierz Szkolna“;
 21. Tadeusza Bieleninik – 1958 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Przy Parku Bajek” (Prie Pasakų Parko), Członkini Wileńskiej Służby Pedagogiczno – Psychologicznej;
 22. Danuta Pileikienė – 1967 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Zameczek” (Raktelis);
 23. Swietłana Lutkiewicz – 1987 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai);
 24. Irena Grineviciene – 1957 rok ur.,  asystentka wychowawczyni Przedszkola „Falka” (Bangelė);
 25. Renata Szymanel – 1971 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė) w Wilnie, aktorka Teatru Polskiego w Wilnie, członkini ZPL;
 26. Katarzyna Borkowska – 1991 rok ur., nauczycielka klas początkowych Szkoły-Przedszkola „Źródełko” (Šaltinėlis);
 27. Anna Bruzgulis – 1987 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Słoneczko” (Saulutė), członkini ZPL;
 28. Andrzej Niemiec – 1955 rok ur., pracownik spółki „Švaros Broliai“, członek AWPL-ZChR;
 29. Danuta Wojciechowicz – 1959 rok ur.,  wychowawczyni Przedszkola „Sikoreczka” (Zylutė)
 30. Lilia Makowska – 1972 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” (Žaliakalnio), członek ZPL;
 31. Zyta Górska – 1979 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė);
 32. Albertas Laurinavičius – 1982 rok ur., wicedyrektor ZSA „Niemieska Służba Komunalna”, członek AWPL-ZChR;
 33. Lilia Borkowska – 1965 rok ur.,  , zastępca dyrektora ds. gospodarczych Przedszkola „Kluczyk” (Raktelis)
 34. Julia Dowgiało – 1986 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė), logopeda Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego;
 35. Iwona Danilewicz – 1986 rok ur., księgowa Gimnazjum w Grzegorzewie;
 36. Irina Telego – 1978 rok ur., wychowawczyni Źłobka-Przedszkola „Sveikuolis“;
 37. Alina Raczkowska – 1956 rok ur., pielęgniarka Respublikańskiego Szpitala w Santaryszkach, członkini ZPL; członkini Stowarzyrzenia Pielęgniarek Osób z Chorobami Nowotworowymi na Litwie;
 1. Beata Oleszkiewicz – 1974 rok ur., księgowa spółki “UAB Tekstara“;
 2. Alina Balkuvienė – 1963 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie;
 3. Iwona Romanowska – 1971 rok ur., nauczycielka klas początkowych Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, członkini AWPL-ZChR;
 4. Reda Kazimierewicz – 1971 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu;
 5. Sandra Kaliukevičiūtė – 1985 rok ur., sekretarz Źłobka-Przedszkola „Kluczyk“ (Raktelis) w Wilnie;
 6. Renata Gierasim – 1985 rok ur., logopeda Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Jałówce;
 7. Alicja Łukaszewicz – 1980 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rzeszy;
 8. Walentyna Rudzińska – 1970 rok ur., członkini AWPL-ZChR oraz ZPL, kierowniczka Działu ds. Kadrowych Samorządu Rejonu Wileńskiego;
 9. Irena Ingielewicz – 1972 rok ur., członkini AWPL-ZChR oraz ZPL, kierowniczka Działu ds. Opieki Społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego;
 10. Krystyna Malinowska – 1984 rok ur., członkini AWPL-ZChR; członkini Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia“; starsza specialistka Działu ds. Opieki społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego,
 11. Rima Miseliūnienė – 1965 rok ur., starsza specialistka Działu ds. Opieki Społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego;
 12. Jolanta Taraszkiewicz – 1966 rok ur., członkini ZPL, kierowniczka Działu ds. Kadrowych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego;
 13. Alicja Segen – 1984 rok ur., wicedyrektor Żłobka-Przedszkola w Awiżeniach.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU REJONU SOLECZNICKIEGO Z RAMIENIA AWPL-ZCHR

 

 1. Zdzisław Palewicz – 1961 rok ur., mer Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR i prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, członek Zarządu Głównego ZPL, członek Rady Rozwoju Okręgu Wileńskiego;
 2. Józef Rybak – 1960 rok ur., dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, sekretarz Prezydium Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, przewodniczący Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego;
 3. Jadwiga Sinkiewicz – 1952 rok ur., wicemer Samorządu Rejonu Solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, członek kół ZPL oraz AWPL – ZChR;
 4. Beata Pietkiewicz – 1981 rok ur., wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, redaktor czasopisma „Soleczniki”, członek AWPL – ZChR;
 5. Anna Jeswiliene – 1974 rok ur., nauczycielka Gimnazjum w Ejszyszkach, radna samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, członek AWPL – ZChR;
 6. Tadeusz Romanowski – 1963 rok ur., właściciel spółki transportowej „T. Romanovskio”, radny samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, prezes Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, członek AWPL – ZChR;
 7. Maria Suchocka – 1953 rok ur., wicedyrektor Solecznickiego Szpitala Rejonowego, radna samorządu rejonu solecznickiego; członek Rady Nadzorczej Wileńskiej Terytorialnej Kasy Chorych;
 8. Jerzy Obłoczyński – 1963 rok ur., dyrektor spółki „NAMESTA”, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek kół ZPL oraz AWPL – ZChR, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rejonu Solecznickiego;
 9. Jarosław Wojciechowicz – 1980 rok ur., dyrektor spółki „GULIJA” i „LITCARRIER”, członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes organizacji „Nowa Fala“;
 10. Bolesław Daszkiewicz – 1948 rok ur., członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek ZPL;
 11. Anton Bandalewicz – 1972 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego „Anton Bandalewicz”, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Rolników rejonu Solecznickiego;
 12. Henryk Tomaszewicz – 1975 rok ur., właściciel spółki obróbki drewna „H. Tomaševič“, radny samorządu rejonu solecznickiego;
 13. Natalia Gudacz – 1960 rok ur., lekarz Solecznickiego Szpitala Rejonowego, radna samorządu rejonu solecznickiego;
 14. Krystyna Maria Sławińska – 1963 rok ur., bibliograf-etnograf Biblioteki Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół;
 15. Tadeusz Rudzis – 1963 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego „Tadeusz Rudzis”, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes koła ZPL w Dojlidach, członek AWPL-ZChR, kierownik Wspólnoty Lokalnej w Dojlidach;
 16. Danuta Janina Jusiel – 1960 rok ur., asystentka posła na Sejm RL, członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR;
 17. Teresa Butrymowicz –1974 rok ur., manager turystyki w spółce „Solecznicki Park Autobusowy”, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL – ZChR, członek Zarządu Lokalnej Grupy Społecznej miasta Soleczniki;
 18. Irena Gredziuszko – 1972 rok ur., nauczycielka klas początkowych oraz Prezes Macierzy Szkolnej Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, radna samorządu rejonu solecznickiego;
 19. Tadeusz Rus – 1973 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego” Tadeusz Rus”, radny samorządu rejonu solecznickiego;
 20. Łucja Dudojć – 1954 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, przewodnicząca asocjacji „Innowacje Europejskie“;
 21. Wiktor Kulik – 1968 rok ur., właściciel spółki prywatnej „V. Kulik”, radny samorządu rejonu solecznickiego;
 22. Lilia Wierszycka – 1969 rok ur., farmaceuta apteki „Gintarinė vaistinė“, radna samorządu rejonu solecznickiego; członek AWPL – ZChR;
 23. Stanisław Wiencius – 1960 rok ur., właściciel prywatnej spółki, radny samorządu rejonu solecznickiego;
 24. Zbigniew Wołochowicz – 1955 rok ur., dyrektor spółki „Insurance Brokers Group”, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes koła AWPL – ZChR w Podborzu;
 25. Diana Gotowiecka – 1987 rok ur., wicedyrektor Przedszkola w Ejszyszkach, członek ZPL, wolontariusz „Caritas” w Ejszyszkach;
 26. Eduard Tyszkiewicz – 1980 rok ur., manager ZSA„Statpromas”, członek ZPL;
 27. Irena Bojarun – 1967 rok ur., pracowniczka spółki „V. Bojarun”, członek AWPL – ZChR, sołtys w gminie Jaszuńskiej;
 28. Liliana Duchniewicz – 1960 rok ur., lekarz przychodni lekarskiej, członek ZPL;
 29. Andżeła Dajlidko – 1969 rok ur., wicedyrektor Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL;
 30. Gitana Szablińska – 1986 rok ur., pedagog socjalny Gimnazjum J. Śniadeckiego w Solecznikach, członek Rady Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL;
 31. Krystyna Smirnowa – 1972 rok ur., pielęgniarka Centrum Opieki Zdrowotnej, członek ZPL, sołtys, kierownik Wspólnoty Lokalnej i prezes grupy „Bezpieczne sąsiedztwo” w Dziewieniszkach;
 32. Marina Jankowska – 1974 rok ur., wychowawczyni Przedszkola w Zawiszańcach, członek ZPL;
 33. Weronika Markiewicz – 1968 rok ur., starsza bibliotekarka Biblioteki Publicznej Rejonu Solecznickiego, prezes koła ZPL w Małych Solecznikach;
 34. Iwona Woroniecka – 1971 rok ur., właścicielka prywatnej spółki „I. Voronieckojos”, członek ZPL;
 35. Janina Miszkinis – 1956 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum w Ejszyszkach, członek ZPL;
 36. Ludmiła Bandalewicz – 1963 rok ur., nauczycielka metodyk Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach;
 37. Anna Prontkielewicz – 1984 rok ur., organizator wykształcenia nieformalnego i imprez Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce;
 38. Grzegorz Jakowicz – 1976 rok ur.,zastępca administratora ds. gospodarczych Domu Kultury Polskiej w Wilnie, członek Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, sołtys w gminie Jaszuńskiej;
 39. Katryna Czerniawska – 1988 rok ur., sekretarka Szpitala w Ejszyszkach, członek ZPL;
 40. Roman Radziwiłowicz – 1960 rok ur., członek ZPL, sołtys w gminie Turgielskiej;
 41. Jan Iwaszko – 1984 rok ur., pracownik gospodarstwa „Kamal Zułfijew”;
 42. Marius Narkun – 1990 rok ur., dyrektor spółki „Leverana”, członek organizacji „Nowa Fala”;
 43. Katarzyna Sokołowska – 1990 rok ur., wicedyrektor Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, członek Stowarzyszenia „Macierz szkolna”, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie“;
 44. Nijola Bilinska – 1977 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, członek ZPL;
 45. Andrzej Siluk – 1984 rok ur., rolnik gospodarstwa rolnego w Rudni;
 46. Edwin Kowzan – 1986 rok ur., manager spółki transportowej „Me Transportas”, członek organizacji „Nowa Fala”;
 47. Bachtiar Chaliłow – 1959 rok ur., dyrektor spółki „Stantiaras”;
 48. Janina Drack – 1963 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dajnowie, członek ZPL;
 49. Wioleta Baranowska – 1978 rok ur., doradca mera Samorządu Rejonu Solecznickiego, członek kół AWPL – ZChR oraz członek ZPL;
 50. Edgar Ałkowski – 1987 rok ur., pomocnik mera Samorządu Rejonu Solecznickiego, członek kół AWPL – ZChR oraz członek ZPL, Kierownik Wspólnoty Lokalnej w Małych Solecznikach.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU REJONU TROCKIEGO Z RAMIENIA

AWPL-ZCHR

 1. Maria Pucz – 1964 r.ur., wicemer Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR ir prezes Oddziału Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL;
 2. Teresa Sołowjowa – 1960 r. ur., wicedyrektor Pałacu Kultury w Landwarowie, radna samorządu rejonu trockiego, członek Rady Naczelnej ZPL, wiceprezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, Członek zarządu Lokalnej Grupy Działania m. Landwarów;
 3. Alina Kowalewska – 1981 r.ur., dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu m. Wilna, radna samorządu rejonu trockiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL;
 4. Tadeusz Tuczkowski – 1955 r. ur., chirurg trockiego szpitala, radny samorządu rejonu trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego;
 5. Karolina Narkiewicz – 1986 r. ur., wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Zarządu Koła ZPL w Trokach;
 6. Aliona Urban – 1987 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Trockiego, sekretarz Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, członkini Koła ZPL w Starych Trokach;
 7. Renata Krasowska – 1976 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, członkini Koła Stowarzyszenia ,,Macierz Szkolna” w Połukniu;
 8. Vigantas Leonavičius – 1976 r. ur., kierownik projektów ZSA ,,VT Group”, członek Koła ZPL w Rudziszkach, sołtys w Szklarach;
 9. Tadeusz Jarmołowicz – 1956 r. ur., kierownik ds. sprzedaży samochodów spółki „AUTOBAGI”, członek Kół AWPL- ZCHR oraz ZPL w Landwarowie;
 10. Wincenta Dziugiewicz – 1973 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach;
 11. Marian Szpakowski – 1966 r. ur., rolnik, członek Prezydium Oddziału AWPL -ZChR Rejonu Trockiego, członek Koła ZPL w Starych Trokach;
 12. Grażyna Gołubowska – 1972 r. ur., starsza specjalistka Wydziału Turystyki i Sportu Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Koła ZPL w Połukniu;
 13. Waldemar Radziewicz – 1973 r. ur., przedsiębiorca, członek Koła ZPL w Rudziszkach;
 14. Waldemar Pawłowicz – 1979 r. ur., dyrektor spółki „Vigosta”, członek Koła ZPL miasta Landwarów;
 15. Beata Bagdewicziene – 1980 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach;
 16. Zenon Baranowski – 1970 r. ur., rolnik, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Starych Trokach;
 17. Walerian Jusionis – 1959 r. ur., dyrektor spółki rolnej „Merkys“, członek Koła ZPL w Połukniu;
 18. Lilia Kondratowicz – 1965 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Rudziszkach;
 19. Alina Narkiewicz – 1970 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Landwarowie;
 20. Ilona Balkuwiene – 1975 r. ur., pedagog socjalny Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach;
 21. Arnold Pucz – 1990 r. ur., pracownik ZSA ,,Grainmore”, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Starych Trokach, sołtys gminy starotrockiej;
 22. Jolanta Gardżiuliene – 1975 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Trokach, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Połukniu, sołtys gminy połukniańskiej;
 23. Czesław Jankowski – 1962 r. ur., nauczyciel Centrum Kultury w Rudziszkach, członek Koła ZPL w Rudziszkach;
 24. Irena Rudzis – 1965 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Landwarowie;
 25. Nijolė Slavinskienė – 1978 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Koła ZPL w Landwarowie;
 26. Iwona Grigiene – 1972 r. ur., nauczycielka Gimnazjum L. Komołowskiego w Połukniu, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Połukniu;
 27. Ernest Maconko – 1985 r. ur., przedsiębiorca, członek Koła ZPL w Rudziszkach;
 28. Artur Tyszewicz – 1987 r. ur., przedsiębiorca; członek Koła ZPL w Landwarowie;
 29. Tomasz Stanisław Razwadowski – 1987 r. ur., student Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, członek Koła ZPL w Świątnikach;
 30. Halina Tuniewicz – 1974 r. ur., pielęgniarka-położna szpitala w Santaryszkach, członkini Koła ZPL w Połukniu;
 31. Grzegorz żukowski – 1984 r. ur., pracownik SA ,,Lietuvos geležinkeliai”, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Krawczunach;
 32.  Henryk Jankowski – 1940 r. ur., doktor hab. nauk rolniczych, wieloletni prezes oraz członek Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU REJONU ŚWIĘCIAŃSKIEGO Z RAMIENIA AWPL-ZCHR

 

 1. Antoni Jundo – 1961 r. ur., właściciel gospodarstwa rolnego, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członek ZPL;
 2. Władysław Jedziński – 1965 r. ur., dyrektor ZSA „Niemenczyńska Służba Komunalna”, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL;
 3. Wacław Wiłkojć – 1948 r. ur., pracownik ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członek ZPL;
 4. Alicja Pieślak – 1979 r. ur., nauczycielka Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i ZPL w Podbrodziu;
 5. Jurij Siemaszko – 1954 r. ur., dyrektor Święciańskiego Progimnazjum;
 6. Anna Łastowska – 1979 r. ur., nauczycielka Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i AWPL-ZChR w Podbrodziu;
 7. Andrzej Szarejus – 1983 r. ur., dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek AWPL-ZChR;
 8. Edward Jedziński – 1986 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek AWPL-ZChR;
 9. Bolesław Kurnicki – 1959 r. ur., inżynier-mechanik ZSA „Balosza”;
 10. Maria Ażubaliene – 1954 r. ur., członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL;
 11. Maria Zechar – 1969 r. ur., administrator domu wypoczynkowego ZSA „Lelija”, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL;
 12. Kazimiras Malinauskas – 1968 r. ur., pracownik ZSA „Intersurgical”, członek AWPL-ZChR;
 13. Jolanta Misewicziene – 1983 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”, członkini AWPL-ZChR;
 14. Sława Alancewiczius – 1949 r. ur., były starosta Gminy Strunojcie, członek ZPL;
 15. Piotr Kojro – 1952 r. ur., pracownik ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”;
 16. Stanisława Aszczeułowa – 1969 r. ur., pracowniczka ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”;
 17. Aliona Czeponiene – 1981 r. ur., pracowniczka ZSA „Lakaja”;
 18. Danuta Giedriene – 1944 r. ur., była lekarz Szpitala w Święcianach;
 19. Edyta Siemaszko – 1979 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”;
 20. Olga Lipska – 1995 r. ur., pracowniczka Szpitala Klinicznego m. Wilna, członkini AWPL-ZChR;
 21. Marian Czapliński – 1963 r. ur., pracownik Spółki Prywatnej S. Drobyszewskiego, członek AWPL-ZChR oraz ZPL;
 22. Danuta Borkowska – 1958 r. ur., była pracowniczka Centrum Usług Socjalnych Rejonu Święciańkiego, członkini ZPL;
 23. Jadwiga Markowska – 1956 r. ur., pracowniczka Spółki Prywatnej M.Markowskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL;
 24. Pranciškus Činčikas – 1955 r. ur., były pracownik służby celnej;
 25. Andrzej Aszkiełowicz – 1976 r. ur., pracownik Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL;
 26. Jadwiga Lewdanskaja – 1958 r. ur., była pracowniczka służby budowlanej, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL;
 27. Jelena Kliukiene – 1950 r. ur., była pracowniczka Centrum Usług Socjalnych Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL;
 28. Kazimiera Danuta Bojlisowa – 1953 r. ur., pracowniczka gospodarki rolnej, członkini ZPL;
 29. Maria Fiodorowa – 1952 r. ur., pracowniczka ZSA „BSSGrupe”, członkini ZPL;
 30. Maria Stepowicz – 1952 r. ur., pracowniczka ZSA „Vilmorus”;
 31. Jelena Trigołubowa – 1965 r. ur., kierownik SA „Imeda”;
 32. Regina Kuryło – 1947 r. ur., emerytowana wicedyrektor szkoły w Nowych Święcianach;
 33. Romualda Misiewicz – 1975 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY SAMORZĄDU REJONU SZYRWINCKIEGO Z RAMIENIA

AWPL-ZCHR

 1. Rasa Tamosziuniene – rok ur. 1970, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, radna samorządu rejonu szyrwinckiego, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szyrwinckiego, prezes „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”, członek ZPL, członkini zespołu „Czerwone Maki“;
 2. Marian Bujnicki – rok ur. 1961, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borskunach oraz Gimnazjum w Awiżeniach, asystent posła na Sejm RL, prezes koła ZPL w Borskunach, wiceprzewodniczący Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szyrwinckiego, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”;
 3. Alberta Stanisława Ruskań – rok ur. 1951, prezes koła ZPL oraz aktywna działaczka społeczna w Miedziukach, członek AWPL-ZChR;
 4. Stefania Tomaszun – rok ur. 1943, prezes Szyrwinckiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek Rady Naczelnej ZPL, kierownik artystyczny zespołu „Czerwone Maki”, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szywinckiego, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”;
 5. Krystyna Mikołajuniene – rok ur. 1971, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borskunach, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szywinckiego oraz prezes koła w Bortkuszkach, członek Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”;
 6. Janina Wołejszo – rok ur. 1966, pracowniczka spółki „Templari”, członek ZPL;
 7. Jarosław Urbanowicz – rok ur. 1972, manager ds. ubezpieczeń w spółce „Gjensidige”, członek ZPL, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”, członek „Ojcowskiego Klubu w Wilnie“, ojciec czwórki dzieci;
 8. Czesława Galinauskiene – rok ur. 1966, pracownik socjalny Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach, członek kół AWPL- ZChR oraz ZPL;
 9. Waluś Kropa – rok ur. 1969, prowadzi działalność indywidualną obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, członek ZPL;
 10. Irena Siemaszko – rok ur. 1950, była wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Borskunach, aktywna działaczka społeczna, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Miedziukach;
 11. Rafał Stankiewicz – rok ur. 1999, student logistyki transportu Kolegium Technologii i Projektowania, członek ZPL;
 12. Leonora Jakubenas – rok ur. 1961, aktywna działaczka społeczna, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Miedziukach;
 13. Bożena Kaspariene – rok ur. 1974, nauczycielka Szkoły im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi, członek Stowarzyszenia „Macierz szkolna”, członek wspólnoty „Medžiukų karštas“, sołtys wsi Miedziuki;
 14. Józef Stankiewicz – rok ur. 1971, rolnik, kierownik ds. gospodarczych Szkoły Podstawowej w Borskunach, członek kół ZPL oraz AWPL –ZChR;
 15. Waleria Gotowtiene – rok ur. 1970, pracownik techniczny Gimnazjum im. Ks. Prałata J.Obrembskiego, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach“, członek zespołu „Czerwone Maki“;
 16. Anżeła Ryłowiene – rok ur. 1976, księgowa ZSA „Baulera”, członek wspólnoty „Medžiukų kraštas“;
 17. Żaneta Rudak – rok ur. 1972, kucharz restauracji „Žvėryno smuklė“, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Borskunach;
 18. Teresa Michniewicz – rok ur. 1958, aktywny członek ZPL;
 19. Waleria Bujnicka – rok. ur. 1962, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borskunach, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL‑ZChR w Borskunach;
 20. Barbara Lepiejka – rok ur. 1992, pracownik Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Borskunach;
 21. Dariusz Giełażun – rok ur. 1991, pracownik spółki „Juldara”, członek ZPL;
 22. Dariusz Tomaszun – rok ur. 1968, dyrektor szwedzko-litewskiej spółki logistycznej „NTEX“, aktywny członek ZPL, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”.